FANDOM


Chao Bé Yêu logo

Chào Bé Yêu Logo

Chào Bé Yêu is the Vietnamese version of Hi-5.

Cast MembersEdit

Chao be yeu members

Cast Members (from left to right: Hoà Hiệp, Khởi My, Tường Vy, Kim Nhã, Trấn Thành)

SegmentsEdit

PicturesEdit

 • The opening of the show. Notice that the color of the hair is edited.
 • Tường Vy in the opening.
 • Trấn Thành in the opening.
 • Khởi My in the opening.
 • Hoà Hiệp in the opening.
 • Kim Nhã in the opening.

SongsEdit

 • Opening Theme Song
  Chào Bé Yêu Theme Song

  Chào Bé Yêu Theme Song

 • Main Theme Song
  Chào Bé Yêu Main Theme Song

  Chào Bé Yêu Main Theme Song

 • Mixing Color Song (during the Cùng chơi với sắc màu segment)

Sắc màu vui nhộn
Mình trộn nhanh nhanh
Xoay thật đều tay
Cùng biến ra sắc màu
→ The lyrics can be repeated twice.

 • Color Song (after the Cùng chơi với sắc màu segment)
  Chào Bé Yêu Color Song

  Chào Bé Yêu Color Song